Praktyczny Excel

Praktyczny Excel

35 lekcji wideo

  • Plik excel do każdej lekcji
  • Zadanie domowe po każdym module
  • Ebook ze skrótami klawiszowymi po każdym module
  • Certyfikat na koniec kursu
  • Osobiste wsparcie trenera
  • Grupa wspólnej pracy
  • Dożywotni dostęp do kursu
  • 30 dniowa gwarancja satysfakcji

Program kursu:

MODUŁ I: PRZYWITANIE

– PRZYWITANIE I CEL KURSU
– OPIS KURSU
– JAK STUDIOWAĆ
– KIM JESTEM

MODUŁ II: FUNKCJE SUMA

– SUMA
– SUMY.CZĘŚCIOWE
– SUMA.JEŻELI
– SUMA.WARUNKÓW
– DLA AMBITNYCH 1: SUMA.JEŻELI DLA WIELU WARUNKÓW
– DLA AMBITNYCH 2: ŁĄCZENIE FUNKCJI
– UŻYCIE FUNKCJI W RAPORTACH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ III: FUNKCJE JEŻELI

– JEŻELI
– JEŻELI.BŁĄD
– DLA AMBITNYCH 1: JEŻELI Z WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ WARUNKÓW
– UŻYCIE FUNKCJI W RAPORTACH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ IV: FUNKCJE WYSZUKAJ

– WYSZUKAJ.POZIOMO
– WYSZUKAJ.PIONOWO
– WYSZUKAJ.PIONOWO – WARTOŚĆ PRZYBLIŻONA
– INDEX
– DLA AMBITNYCH 1: WYSZUKAJ PIONOWO Z PRZESUNIĘCIEM KOLUMNY
– DLA AMBITNYCH 2: ŁĄCZENIE FUNKCJI
– UŻYCIE FUNKCJI W RAPORTACH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ V: FUNKCJE TEKSTOWE

– LEWY I PRAWY
– FRAGMENT.TEKSTU
– CZY.PUSTA
– DLA AMBITNYCH 1: WYCIĄGNIĘCIE FRAGMENTU TEKSTU ZE ŚRODKA TEKSTU
– DLA AMBITNYCH 2: PIERWSZY WYRAZ Z WIELKIEJ LITERY, POZOSTAŁE WYRAZY Z MAŁEJ
– UŻYCIE FUNKCJI W RAPORTACH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ VI: TABELE PRZESTAWNE

– PODSTAWOWA OBSŁUGA 1
– PODSTAWOWA OBSŁUGA 2
– ZAAWANSOWANA OBSŁUGA 1
– ZAAWANSOWANA OBSŁUGA 2
– UŻYCIE FUNKCJI W RAPORTACH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ VII: WIEDZA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

– FUNKCJA TEKST DLA DATY
– TWORZENIE WŁASNYCH SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH
– TWORZENIE CHECKÓW
– CHECKLISTA
– PORÓWNYWANIE TABEL PRZESTAWNYCH
– LISTA SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH [PDF]
– ZADANIE DOMOWE [XLS]

MODUŁ VIII: ZAKOŃCZENIE
– PODZIĘKOWANIE I DALSZA DROGA

Zamówienie

349,00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Excel Nauka